A teď (na chvíli) o něčem úplně jiném…

V historii začátků osobních počítačů hrají svou roli i poněkud neobvyklé školní stroje, které nepracovaly přímo s instrukcemi mikroprocesoru, nýbrž implementovaly svou vlastní – emulovanou – instrukční sadu, obvykle jednodušší a vhodnější pro účely výuky např. tím, že používala nikoli hexadecimální, nýbrž dekadickou representaci číselných hodnot.

Popsané uspořádání bylo typické pro počítače využívající mikroprocesory/mikrořadiče s harvardskou architekturou, v nichž nebylo možné zapisovat do paměti programu; takovými byly např. řady Intel 8048/8051.

Na prvně jmenovaném mikrořadiči, resp. jeho variantách, jsou založeny dva počítače vyráběné v 80. letech: západoněmecký Kosmos CP1 a československý Petr.

Jak to tehdy bývalo, Kosmos se má k Petrovi zhruba jako Mercedes piano ke Škodě 105: Petr byl postaven z dílů původně určených pro jakousi stolní kalkulačku, Kosmos byl prodáván v profesionálně navrženém, lisovaném plastovém pouzdře. Kromě základního modulu (CP1) se k němu dalo dokoupit několik rozšiřujících dílů, které se pomocí červených plastových kolíčků upevnily za základní jednotku a elektricky se k ní připojily – ovšem nikoli konektorem, jak by se očekávalo, nýbrž ohebnými kovovými pásky, pomocí šroubků přichycených ke kontaktním ploškám na kraji plošného spoje. To bylo celkem elegantní a zároveň flexibilní řešení, umožňující např. vyvést jeden pin pomocí vodičů s napájenými očky na více míst, např. k indikační LED. K dostání byl modul extenderu paměti a I/O portů, modul s osmicí LED a posuvných přepínačů, modul obsahující osm relé a konečně modul umožňující práci s magentofonem.

Celé, jak je patrné z fotografií, to trochu připomínalo stonožku. A sluší se dodat, že protože šlo o produkt německý, součástí dodávky byl i obsáhlý a pečlivě zpracovaný manuál.

Petr na tom byl o poznání hůř. O pouzdře z kalkulačky byla již řeč, manuál vypadal, jako by ho někdo sepsal za odpoledne a vytiskli ho pionýři na jednojehličkové tiskárně, a o dílenském zpracování raději pomlčet; ostatně stroj byl k dostání jako stavebnice. Stejně jako Kosmos, který byl Petru zjevnou inspirací, se předpokládalo rozšíření o extender.

K emulaci se hodí oba dva počítače, u obou se dochovalo zapojení i firmware. Prozatím zde máme jeden exponát, klikatelný, ještě arci ne funkční, Kosmos (nejsme museum, takže se můžete dotýkat, fungují switche i klávesnice); Petra doplním v aktualisaci, a jakmile napíšu emulaci Intelu 8048 jeho podpůrných obvodů, počítám se zařazením obou strojů do javascriptového emulátoru.

Aktualisováno.
A toto je Petr – seznamte se:

Mimochodem, poněkud psychedelické logo, které grafik umístil na Petrovu krabici, používá font Aki Lines, a moje hypothesa je, že vzal to, co našel v abecedně řazeném katalogu hned na začátku; k zařízení se nehodí ani v nejmenším.

Ovšem na druhé straně, tentýž font prý kdysi, v polovině 70. let, měl na svém logu Microsoft: to arci může být než městská legenda:

Petr

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)