Hardware

Dlouhou dobu jsem žil v představě, že časování videoprocesoru u PMD 85 je provedeno tak, aby s činností CPU nekolidovalo, tedy že videoprocesor CPU nebrzdí. Roman Bórik mě však upozornil, že podle příručky je procesor brzděn, a to o nějakých 8 %.

Jak je mým zvykem, i k počítači Ondra jsem si vytvořil autonomní instruction exerciser, spouštěný tentokrát z ROM místo monitoru. Je-li čtenářům použité písmo povědomé, napovíme, že jsme font 8x8 převzali z jiného osmibitového počítače, toho, k jehož emulaci se stále nemůžeme odhodlat (ostatně i ten font je ošklivý: viz tlustá čárka a nepěkné proporce písmen). Nám se nicméně tento font hodil, protože dovoluje vměstnat na jednu obrazovku Ondry 31 řádků; celý exerciser arci nikoli, ten má v provedení pro Z80 celkem 67 dílčích testů; že i ty ostatní skončí výsledkem OK, mi tedy můžete než věřit.

Příběh mikropočítače Tesla Ondra SPO 186, jehož emulaci mám z velké části dokončenu, v porovnání s jiným, daleko známějším Tesla PMD 85, je příběhem v technických oborech nikoli výjimečným. Autor PMDčka Roman Kišš je dnes v určitých kruzích celebritou, jméno Eduarda Smutného, konstruktéra, který vytvořil Ondru, je víceméně zapomenuto.

Zhruba takto bude vypadat
Ondrova klávesnice v mém
emulátoru.

Bláznivin se rozsévá nazdařbůh, napsal druhdy klasik. Dnes arci slovou koncepty a např. v automobilovém průmyslu jsou běžnou součástí každého veletrhu: všichni vědí, že elegantně vymodelovaná concept car se nikdy vyrábět ani prodávat nebude, ale přesto ji obdivují a výrobce hodnotí podle ní.

Exerciser (přesněji instruction exerciser) je assemblerový program, který provede důkladný test funkcí procesoru, včetně nastavení příznaků za všemožných situací. Ve světě osmibitů se nejvíce používá exerciser, který napsal v r. 1994 pro procesor Z80 Frank D. Cringle a který o 15 let později upravil pro 8080/8085 Ian Bartholomew.